Monitoring počítačových sítí

Získejte kontrolu nad firemní sítí a předcházejte tak úniku dat

Společnost Netride s.r.o. se zabývá monitoringem síťového provozu, který je využitelný pro účely optimalizace nebo řešení problémů počítačových sítí, vyhledávání počítačů infikovaných škodlivým softwarem (malware) a systémy pro počítačovou bezpečnost a prevenci úniku citlivých dat (data loss protection).

Bezpečnost síťové infrastruktury

 

R

Monitoring sítě a řešení síťových problémů

Při problémech v síťové komunikaci je sledování síťového provozu využitelné k nalezení chyb, případně optimalizaci datového toku. Také je možné tuto analýzu využít pro zmapování sítě, když je například nutné provést změny v topologii nebo migraci na nové aktivní prvky a není k dispozici dostatečná dokumentace.

R

Vyhledávání a odstranění malware

Monitoring sítě a síťového provozu je využitelný pro vyhledávání škodlivého softwaru (malware), který se dokáže skrývat před standardními antivirovými programy a být dlouhodobě aktivní v takzvaných botnetech, které jsou potom využívané pro rozesílání spamu, útoky na jiné sítě nebo krádeže citlivých dat, bez vědomí vlastníků infikovaných počítačů.

R

Zabezpečení sítě před úniky dat

Úniky osobních nebo citlivých dat jsou problém, který může postihnout každou společnost, a které podléhají zákonné regulaci. Součástí obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je povinnost zavést systém pro monitoring úniku dat a případné incidenty hlásit příslušnému úřadu. K tomu se používají systémy monitorující data procházející sítí a bezpečnostní opatření, která minimalizují riziko úniku dat.

 Proč od nás?

Máme dlouholeté zkušenosti s designem počítačových sítí, sledováním a analýzou síťového provozu na různých platformách, zejména Cisco Systems, Linux, F5 Networks a Palo Alto Networks. Díky specifickému know-how, získanému v prostředí finančních institucí a velkých poskytovatelů datových služeb, můžeme nabídnout služby v několika oblastech.

Kontaktujte nás

6 + 10 =